BDK

Noslēdzies KKF projekts - ēdnīcas interjera restaurācijas 1. posms

   Laika posmā no 2013. gada 01. novembra līdz 2015. gada 30. jūnijam biedrība "Bānīša Draugu klubs" ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu realizēja projekta "Šaursliežu vagona - ēdnīcas BC1-2183 interjera restaurācija" 1. posmu, tā uzsākot biedrības īpašumā esošā unikālā, autentiskā ēdnīcas vagona restaurāciju.

Drukāt E-pasts

17. maijs - BDK talka #4 v2 - pārbrauktuve

Plānu maiņa - plānotā pārmijas remonta vietā, pēc SIA Pindstrup Latvia iniciatīvas un atbalsta, veicām fabrikas pārbrauktuves remontu!

Kopumā talka izvērtās ļoti ražīga, izdevās piemeklēt jaunas sliedes pārbrauktuvei (esošām bija liels nodilums un bojājumi), saskrūvēt gatavos posmos uz dzelzsbetona gulšņiem un ieklāt pārbrauktuvē, noregulēt un sagatavot šķembu ieklāšanai un asfaltēšanai.

Update 14.06.2015:
Pārbrauktuves remonts noslēdzies - asfalts ieklāts! Paldies par kvalitatīvo darbu SIA AlBeMa!

Foto: D. Bušs, R. Mežaks

Drukāt E-pasts

Jūnija beigas - BDK talkas #7, 7.1, 7.2, ...

Jūnija beigas tika veltītas vairākām individuālām talkām ēdnīcas vagona interjera pabeigšanai - vadu vilkšanai, griestu salikšanai un krāsošanai, ūdens sistēmas krāsošanai un salikšanai.

Talkošana notika bieži, bet mazā skaitā, kā dēļ fotogrāfijas iztrūkst - visi bija aizņemti ar strādāšanu...

Projektu "Šaursliežu vagona - ēdnīcas BC1-2183 interjera restaurācija" finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Drukāt E-pasts

30. maijs - BDK talka #5

Strādājām pie ēdnīcas vagona interjera remonta - rudenī iesākto darbu turpināšanas pie ūdens sistēmas remonta - cauruļu tīrīšana, vītņu labošana, ūdens bāku gatavošana pārkrāšonai. Kā arī interjera paneļu noņemšana vecās elektroinstalācijas atsegšanai un jaunās trasēšanai.

Starplaikā - izbraucieni ar drezīnu un dzelzsbetona gulšņu uzvešana uz nākamajām remontdarbu vietām posmā.

Projektu "Šaursliežu vagona - ēdnīcas BC1-2183 interjera restaurācija" finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Drukāt E-pasts