BDK

20. augusts - talka 2016#10 - maģistrāles remonts

Pieci vīri, daudz sliežu, gulšņu, skrūvju, paplākšņu un dažādu instrumentu, un vienas dienas garumā dzelzceļš kļūst par 4 sliežu posmiem (32 m) garāks! Līdz ceļa pārrāvuma savienošanai palikuši vēl divi posmi, kurus šīs talkas reizē vēl neizdevās salikt. Tas būs darbs nākamajai talkai, pēc kura maģistrāles pārrāvums būs savienots, un piekļuve pa dzelzceļu būs jau līdz pagriezienam uz kūdras purvu!

Minētie darbi ir turpinājums 23. aprīļa Pavasara Lieltalkas; 07. maija maģistrāles remonta talkas, 02. jūlija maģistrāles remonta talkas un 30. jūlija maģistrāles remonta talkas laikā paveiktajam!

Drukāt E-pasts

30. jūlijs - talka 2016#9 - maģistrāles remonts

Talkas laikā tika pagarināts Baložu kūdras muzejdzelzceļa lietojamo ceļu kopgarums, ieklājot 7 jau iepriekš sagatavotus sliežu posmus, kā arī sagatavoti un izvietoti dzelzsbetona gulšņi vēl 5 posmu skrūvēšanai uz vietas, kā arī veiksta balasta ieklāšanu ar hoperdozatoru uz jaunsaliktā ceļa. Līdz ar to atlicis vēl nedaudz - montēt 6 atlikušos posmus, un maģistrāles pārrāvums būs savienots, un piekļuve pa dzelzceļu būs jau līdz pagriezienam uz kūdras purvu!

Minētie darbi ir turpinājums 23. aprīļa Pavasara Lieltalkas; 07. maija maģistrāles remonta talkas un 02. jūlija maģistrāles remonta talkas laikā paveiktajam!

Foto: A. Galītis, A. Buharins, V. Baumanis, A. Kovaļevskis, D. Bušs, J. Eiduks

Drukāt E-pasts

Maģistrāles remontdarbi jūlijā 2016

Starplaikos starp jūlija talkām, norisinās aktīvi maģistrāles remontdarbi ar dažādas tehnikas palīdzību.

Vispirms tika samontēti trūkstošie divi sliežu posmi, tā savienojot pirmo maģistrāles pārrāvumu, tad izmantojot ekskavatoru un lokotraktoru ar platformām, tika demontēti astoņi nākamie maģistrāles posmi, kurus vajag remontēt - vietām salūzuši gulšņi, vietām nosēdies uzbērums zem tiem.

Tad ar mini iekrāvēja un modernizētās platformas ar rampu palīdzību tika izvesta bijusī ceļa virskārta - faktiski viss gadu desmitu apaugums, kūdras birumi, velēnas un krūmi, tā atbrīvojot uzbērumu posmu ieklāšanai, kas notiks 30. jūlija talkā!

Foto: A. Galītis, D. Bušs

Drukāt E-pasts

02. jūlijs - talka 2016#8 - maģistrāles remonts

Talkas laikā tika uzvests balasts gada sākumā remontēt iesāktajam posmam maģistrāles līkumā - šim nolūkam tika lieti izmantots gan hoperdozators, gan platformas. Pēc jauna balasta uzvešanas sekoja ceļa pacelšana uz jaunu augstuma līmeni (pirmais posms par apm. 20 cm, jo kopumā ieplakas dziļākā vieta ir iesēdusies par gandrīz metru), kā arī balasta sablīvēšana zem gulšņiem jaunajā sliežu ceļa līmenī.

Pēc talkas minētais posms jau ir droši ekspluatējams un tas lieti noderēs smagākas tehnikas un balasta ievešanai dziļāk pa maģistrāli.

Minētie darbi ir turpinājums 23. aprīļa Pavasara Lieltalkas un 07. maija maģistrāles remonta talkas laikā paveiktajam!

Drukāt E-pasts