BDK

02. decembris - talka 2017#16 - ceļa darbi & TU8 un ESU2a

Talkā ražīgi pastrādājām - veicām nelielu ceļa pablietēšanu, norakto velēnu izkraušanu caurtekas pagarinājuma vietā, nodarbojāmies ar R24 tipa pārmiju demontāžas un uzkraušanas darbiem, kā arī iepazināmies ar biedrības jaunākajiem kolekcijas papildinājumiem - dīzeļlokomotīvi TU8-0425 un ESU2a-349!
TU8 arī piedarbinājām un nedaudz izmēģinājām kustībā, ar ESU2a gan tik raiti negāja, un darbus turpināsim citreiz!

Foto: V. Baumanis, D. Bušs, A. Galītis

Drukāt E-pasts