BDK

Kā top Baložu kūdras muzejdzelzceļš

   2013. gada pavasarī, uzzinot par to, ka Baložu kūdras dzelzceļu plānots nojaukt, BDK entuziasti nolēma steigšus organizēt dzelzceļa izpētes braucienu, lai apsekotu tā stāvokli, pirms tas tiek nojaukts. Paralēli ar ekskursijas organizēšanu, BDK vadība tikās ar uzņēmuma SIA „Pindstrup Latvia” vadību, lai diskutētu par ideju Baložu kūdras dzelzceļu nenojaukt, bet gan pārveidot par muzejdzelzceļu. Savukārt lai šāds dzelzceļš būtu ne tikai saglabāts industriālais mantojums, bet arī būtu nodrošināta tā kvalitatīva saglabāšana un sabiedrības interese par to, tika piedāvāts veidot apvienotu kūdras muzejdzelzceļu (kas ir BDK entuziastu interese un darbības joma) un kūdras ieguves muzeju (kas ir SIA „Pindstrup Latvia” un citu kūdras ieguves uzņēmumu interese un darbības joma).

Drezīna ekspedīcijas laikā uz purva

   Pēc ilgstošām sarunām izdevās pārliecināt kūdras dzelzceļa īpašniekus par šo ideju, un 2013. gada 28. augustā tika noslēgts Sadarbības līgums starp BDK un Baložu dzelzceļa īpašniekiem, par dzelzceļa nenojaukšanu, saglabāšanu un pārveidošanu par muzejdzelzceļu, kā arī par kopīgu sadarbību apvienota kūdras muzeja izveidē.

   BDK kolekcijā atrodas daudzi vagoni un lokomotīves, kas savākti kolekcijā no bijušajiem kūdras dzelzceļiem, un tehnisku un vēsturisko apsvērumu dēļ tie neiederas Gulbenes – Alūksnes dzelzceļā, kurš vēsturiski ir maģistrālais dzelzceļš, nevis industriālais dzelzceļš, tāpēc šāda muzejdzelzceļa izveide no šaursliežu dzelzceļa mantojuma saglabāšanas viedokļa tika uzskatīta par unikālu iespēju.

   2013. gadā tika uzsākti darbi pie sliežu ceļu attīrīšanas no krūmiem, savukārt sākot ar 2014. gadu izvērsti plaši darbi sliežu ceļu atjaunošanai un ritošā sastāva remontam.

Aktualitātes un sasniegtais 2014

Aktualitātes un sasniegtais 2015

Aktualitātes un sasniegtais 2016

Attīrītie sliežu ceļi Pavasara tīrīšanas talka

Lokomotīves TU6A-1885 restaurācijas darbi Depo pievedceļš pēc remonta

Drukāt E-pasts