• Home
 • Privātuma politika

BDK

Privātuma politika

Biedrība "Bānīša Draugu klubs" Privātuma politika

 1. Biedrība "Bānīša Draugu klubs" (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.LV40008187520, juridiskā adrese: Rīgas iela 51, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112) (turpmāk – Bānīša Draugu klubs), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Šī Privātuma politika izskaidro, kā Bānīša Draugu klubs apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Bānīša Draugu klubs ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, logrīkiem, līgumiem un citiem avotiem.

  Personas datu ievākšana un izmantošana

 2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat Bānīša Draugu klubs pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.
 3. Bānīša Draugu klubs informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes https://bdklubs.lv/ apstirpinājums veiktajai rezervācijai vai atgādinājums par drīzumā plānotu ekskursiju
 4. Bānīša Draugu klubs informē, ka norādot savu telefona numuru, piekrītat, ka tas tiek iekļauta datu bāzē un var tikt izmantots saziņai https://bdklubs.lv/ veikto ekskursiju apstrādei vai atgādinājums par drīzumā plānotu ekskursiju
 5. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni https://bdklubs.lv/, Bānīša Draugu klubs vai jebkura trešā persona, kas darbojas https://bdklubs.lv/ vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
  1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
  2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
  3. https://bdklubs.lv/ apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
  4. IP adreses;
  5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu https://bdklubs.lv/ interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

  Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

 6. Bānīša Draugu klubs apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
  1. Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
  2. Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
  3. Biznesa plānošanai un analītikai
 7. Bānīša Draugu klubs apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
  • Leģitīmās intereses nodrošināšanai
  • Līguma noslēgšanai vai izpildei
  • Datu subjekta piekrišana

  Personas datu glabāšanas ilgums

 8. Bānīša Draugu klubs glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Bānīša Draugu klubs var realizēt savas leģitīmās intereses;
  kamēr Bānīša Draugu klubs pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

  Sīkdatnes

 9. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot Bānīša Draugu klubs mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

  Kāpēc Bānīša Draugu klubs izmanto sīkdatnes?

 10. Bānīša Draugu klubs izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
  sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
  mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 11. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Bānīša Draugu klubs leģitīmā interese.
 12. Bānīša Draugu klubs neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Bānīša Draugu klubs informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
 13. Bānīša Draugu klubs nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes https://bdklubs.lv/ lietotājs paliks anonīms.

  Trešo personu sīkdatnes

 14. Bānīša Draugu klubs mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

  Sīkdatņu kontrole

 15. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
 16. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

  Personas datu saņēmēji

 17. Likumā noteiktos gadījumos Bānīša Draugu klubs var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Bānīša Draugu klubs var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.
 18. Bānīša Draugu klubs interneta vietnē https://bdklubs.lv/ apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.
 19. . Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

  Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 20. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Bānīša Draugu klubs par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums: rakstveidā, iesniedzot Bānīša Draugu klubs birojā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 2, LV-1004, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 21. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
 22. Bānīša Draugu klubs veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
 23. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

  Tiesības atsaukt piekrišanu

 24. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu:
 25. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 26. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: . Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils

  Izmaiņas Privātuma politikā

 27. Bānīša Draugu klubs ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē https://bdklubs.lv/.

Print Email